مطالب مرتبط با کلید واژه " شیوه نامه اجرایی "


شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به نام خدا روسای استان‌ها و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی   پیرو دستورالعمل شماره ۷۰۶۱/‏۳۰‬ مورخ ۱۹/‏۰۲/‏۹۷‬ و بخشنامه ابلاغی شماره ۱۲۰۷ مورخ ۳۱/‏۰۱/‏۹۹‬ در خصوص تاریخ و نحوه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و با ...