مطالب مرتبط با کلید واژه " دستورالعمل بهداشتی "


دستورالعمل بهداشتی برگزاری امتحانات حضوری دانشگاه

باسمه تعالی رؤسای محترم استانها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: دستورالعمل بهداشتی برگزاری امتحانات حضوری دانشگاه با سلام و احترام در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و با عنایت به مصوبات هیأت رئیسه ...