واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
678آبگرم
164آستارا
546آستانه اشرفیه
698آموزشکده سما بم
362آموزشکده سما زرند
329آموزشکده سما کرمان
359آموزشکده سماجیرفت
417آموزشکده فنی و حرفه ای سما آباده
403آموزشکده فنی و حرفه ای سما آیت ا... آملی
303آموزشکده فنی و حرفه ای سما اراک
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.