واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
449آموزشکده فنی و حرفه ای سما لارستان
450آموزشکده فنی و حرفه ای سما مرودشت
453آموزشکده فنی و حرفه ای سما نور
454مرکز سمائ یاسوج
456سما بروجرد
459مرکز جزیره هرمز
461مراکز ماهنشان
464محمود آباد
465خاتم
467آموزشکده فنی و حرفه ای سما خمینی شهر
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.