واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
366آموزشکده فنی و حرفه ای سما شهرکرد
368آموزشکده فنی و حرفه ای سما فیروزآباد
369آموزشکده فنی و حرفه ای سما کازرون
375آموزشکده فنی و حرفه ای سما چالوس
377سمائ همدان
379بوکان
389باغملک
393بندرگز
395فومن و شفت
397بوشهر_مرکز آموزش جم
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.