واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
340جاسب
347کمیجان
354آموزشکده فنی و حرفه ای سما بندرعباس
355سما بیرجند
356سمائ تاکستان
358آموزشکده فنی و حرفه ای سما تنکابن
359آموزشکده سماجیرفت
360آموزشکده های سما خرم آباد
362آموزشکده سما زرند
363آموزشکده فنی و حرفه ای سما ساوه
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.