واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
296رودبار
298پرند
303آموزشکده فنی و حرفه ای سما اراک
305آموزشکده فنی و حرفه ای سما خوراسگان
307آموزشکده فنی و حرفه ای سما ساری
308آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرج
309آموزشکده فنی و حرفه ای سما نجف‌آباد
313سوسنگرد
314تالش
320آموزشکده فنی و حرفه ای سما ارسنجان
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.