واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
222واحد امارت
238اسلامشهر
241ماکو
244فراهان
246نقده
249میاندوآب
250دماوند
264سلماس
275رودسر
284تهران شرق
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.