واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
516اهرم
نمایش ۱۵۱ تا ۱۵۱ مورد از کل ۱۵۱ مورد.