واحدهای حذف شده، محل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

نام واحدهای حذف شده ازمحل برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی

کد واحدنام واحد دانشگاه
509آموزشکده فنی و حرفه ای سما جهرم
511مرکز چالدران
513مرکز آستانه
517مرکز بجستان
518بهاباد
519بهار
522مرکز جوین
526بوشهر_مرکز آموزش دلوار
528زرندیه
530مرکز سرخس
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۵۱ مورد.