مکان امتحانات در تهران و شهرهای طرح تعاون

مکان های برگزاری امتحانات در تهران وشهرهای استان ها عبارتند از:


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۰۷ مورد.
ردیفمحل امتحاناتآدرس
آذربایجان شرقیتبریزضلع شرقی اتوبان پاسداران - مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ( درب ورودی 2 ) - جنب مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) - مجتمع شهید فرهنگی والا
آذربایجان شرقیسرابساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب- کوی فرهنگیان
آذربایجان شرقیمرندآذربایجان شرقی- مرند میدان دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
آذربایجان شرقیبناببناب بزرگراه ولایت،روبه روی پلیس راه،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
آذربایجان شرقیمراغهمراغه - بلوار شهید درخشی - مجتمع آموزش - اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
آذربایجان شرقیشبسترآذربایجان شرقی شبستر بلوار شهرداری جنب پارک آزادگان مجتمع دانشگاه آزاداسلامی شبستر
آذربایجان شرقیمیانهمیانه جاده ترانزیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ساختمان شماره 1
آذربایجان شرقیاهردانشکده فنی جدید مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحداهر
آذربایجان شرقیعلوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرضلع شرقی اتوبان پاسداران - مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ( درب ورودی 2 ) - جنب مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) - مجتمع شهید فرهنگی والا
آذربایجان شرقیعجب شیرعجب شیر – بلوار شهید زنده دل – جنب مجتمع مسکونی اصناف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر