مکان امتحانات در تهران و شهرهای طرح تعاون

مکان های برگزاری امتحانات در تهران وشهرهای استان ها عبارتند از:


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۰۷ مورد.
ردیفمحل امتحاناتآدرس
خراسان شمالیشیروانشیروان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
قزوینتاکستاناه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشکده مهندسی مکانیک
همدانهمدانهمدان، بلوار امام خمینی، خیابان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار پروفسور موسیوند،مجتمع دانشگاه آزاد همدان،ساختمان شهید مدنی.
اصفهانفلاورجانسالن ورزشی - دانشگاه ازاد فلاورجان
گلستانگرگانساختمان حکیم جرجانی- گرگان بلوار شهید کلانتری خیابان دانشجو مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
بوشهرخارکاستان بوشهر جزیره خارگ خیابان شهدا دانشگاه آزاد اسلامی خارگ
اصفهاناصفهان - خوراسگاناصفهان - خ-جی-ارغوانیه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
اصفهاننائیننائین-بلوار شهید دکتر فاطمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین-سالن ورزشی
اصفهاناردستاندانشکده فنی مهندسی طبقه اول بال شرقی حوزه یک ( راهرو و چهار کلاس) به ظرفیت 40 نفر
خوزستانمسجدسلیمانمسجدسلیمان- سه راهی سد شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان