مکان امتحانات در تهران و شهرهای طرح تعاون

مکان های برگزاری امتحانات در تهران وشهرهای استان ها عبارتند از:


نمایش ۵۰۱ تا ۵۰۷ مورد از کل ۵۰۷ مورد.
ردیفمحل امتحاناتآدرس
لرستانپردیس پیرانشهر
لرستانپردیس سپیددشت
لرستانپردیس معمولان
لرستانپردیس دوره چگنی
لرستانپردیس رومشگان
فارسمرکز آباده طشک
آذربایجان شرقیتبریز - پردیس مجتمع بین الملل تبریز