مکان امتحانات در تهران و شهرهای طرح تعاون

مکان های برگزاری امتحانات در تهران وشهرهای استان ها عبارتند از:


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۰۷ مورد.
ردیفمحل امتحاناتآدرس
آذربایجان غربیخویواحد خوی دانشکده فنی و مهندسی
زنجانزنجانزنجان- بلوار دانشجو- دانشگاه آزاد اسلامی زنجان- سایت امام (ره)
تهرانیادگار امام خمینی(ره) شهرریتهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
خراسان رضویگنابادگناباد میدان بسیج بلوار دانشگاه آزاد اسلامی ساختمان آموزشی
سمناندامغاندانشگاه آزاد اسلامی دامغان- دانشکده فنی و مهندسی
تهرانورامیندانشکده پزشکی - پیشوا - روبروی شهرک نقش جهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
آذربایجان شرقیبناببناب بزرگراه ولایت،روبه روی پلیس راه،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
فارساستهباناستان فارس - شهرستان استهبان - بلوار امام رضا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان - ساختمان امام خمینی
بوشهربوشهربوشهر،خیابان ورزش،ساختمان شهید مفتح
آذربایجان شرقیمراغهمراغه - بلوار شهید درخشی - مجتمع آموزش - اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه